Публикувано от: corporaterhythms | юли 31, 2009

Корпоративен Ритъм

Ритъмът е фактор, който определя всеки удар на сърцето ни, всяка следваща глътка въздух, всяка крачка, която правим, всяка дума, която произнасяме. Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е неделим спътник в съществуването ни. Нашето минало, настояще и бъдеще е свързано с ритмическите модели на времето, природата, планетата Земя и Вселената.IMG_5134

Редуването на деня и ноща, приливите и отливите, цикличното сменяне на сезоните, миграцията на птиците, всичко това са явления подвластни на ритъма. Ако внимателно анализираме всички наши жизнени процеси и света, който ни заобикаля, ще установим, че ритъмът и времето дирижират почти всяка една наша стъпка.

Нашият професионален живот също има определен ритъм и почти е сигурно, че ако не синхронизираме неговия пулс към моделите, които биха ни носили лекота, разбиране, резултати, удовлетворение, щастие и радост, ние определено можем да объркаме физиологията на нашите ежедневни работни задължения.

Напълно допустимо е много от нашите корпоративни проблеми да са свързани с това, че по един или друг начин сме забравили за РИТЪМА. Потопени в хаоса на забързаното време, много от нас живеят извън синхрон с ритъма на вибрациите необходими за постигането на желания успех.IMG_3450

Програмата „Корпоративен Ритъм, която Институт за Съвременно Изкуство и Терапия “Libera”разработи и представя, дава възможност за работа върху проблеми от различно естество, изполвайки ритъма и изразните средства на ударните инструменти. Участниците имат възможност да акцентират вниманието си върху необходими и важни за работния процес фактори като: вибрации, активно слушане, комуникация/интеракция, синхрон, баланс. Заниманията протичат в духа на доброто настроение, като в същото време гъвкавостта на програмата дава възможност да бъдат задоволени  специфичните  нужди и цели както  на индивида, така и на колектива.

Уникалността и ефективността на „Корпоративен Ритъм се състои в това, че докато колектива се забавлява, елементите на програмата създават метафори, чрез които участниците натрупват полезни знания и навици на подсъзнателно ниво. В същото време мултифункционалността на ритъма и свиренето на ударни инструменти има както релаксиращ и тонизиращ ефект, така и оказват изключително положително влияние върху различни стресови и депресивни форми на състояние.

Програмата включва:

–         Вибрации: вибрациите на положителната синергия

–         Активно слушане и възприемане: изкуството да слушаш и чуваш другите

–         Комуникация/Интеракция:  пътят към успешното общуване

–         Синхрон: умението да презентираш най-доброто от себе си в единен ритъм  и темпо с корпоративния пулс

–         Баланс: ключът към постигането на ефективен и здравословен ритъм на живот и работа 

DSC03115

За всеки клиент се изготвя индивидуална програма според нуждите и желанията.

Занятията по всяка тема (от 1 до 2 часа) могат да бъдат провеждани както в началото на работната седмица (напр. понеделник сутрин) за тонизиране и активизиране, така и в края на седмицата с рекалсиращ ефект. Програмата може да се проведе и в рамките на един ден или  уикенд.

Място на провеждане на занятията – в офиса или друго място по желание на клиента.

Минимален брой участници за започване на програмата: 8 човека.

Всички теми са подкрепени с примери, спонтанно & импровизационно свирене, ритмически и ролеви игри използвайки барабани и други ударни инструменти. 

              

Реклами

Категории